Bella Boats

Bella tietopankki
Rantautuminen

Rantautuminen on syytä aina suunnitella etukäteen ja toteuttaa rauhallisesti sekä ajatuksella. Varovaisuus ja ennakointi takaavat veneesi pysymisen siistinä sekä kolhuvapaana. Lasikuituveneen rakenne sallii luontoon rantautumisen harkiten, mutta yleisesti ottaen kivisimmät rannat kannattaa jättää suosiolla pois laskuista.

Selkeä tehtävien jako

Rantautumisessa on hyvä valita tuleva rantautumispaikka etukäteen ja tehdä veneessä selkeä tehtävien jako. Useasti parhaiten toimiva miehistö on sellainen, jossa kippari ajaa ja muu miehistö avustaa rantautumisessa ennalta sovittujen sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Hallitussa ja hyvin suunnitellussa rantautumisessa ei tarvita turhia puheita, vaan rantautuminen tapahtuu hiljaa ja siten, että kaikki tietävät kuinka tilanteessa toimitaan.

Hiljaa hyvä tulee

Rantautumisnopeus tulee sovittaa vallitsevien olosuhteiden mukaan siten, että turvallinen ja hallittu pysähtyminen on mahdollista. Rantaa lähestyttäessä on syytä hillitä vauhtia, jo hyvissä ajoin ennen rantaviivaa ja halutessa voidaan myös perämoottoria trimmata ylös vedestä pohjakosketuksen välttämiseksi. Näin myös oman peräaallon vaikutukset voidaan minimoida ja rantautuminen tapahtuu tyylikkäästi ja ilman turhaa keikkumista ja ryntäilyä.

Koolla on väliä

Yli tuhannen kilon ominaispainoisilla veneillä matalaan rantautumista on syytä harkita tarkkaan, koska rantahiekkaan painautuessaan raskas vene on herkkä juuttumaan, jolloin sitä voi olla vaikeaa saada uudelleen irtautumaan rannasta. Muutoinkin suurilla veneillä rantautuminen tulee aina suorittaa hyvin rauhallisesti ja ennalta suunnitellusti. Paikka ja rantautumisessa tarvittavat välineet sekä tehtävienjako tarkastetaan ennen varsinaista rantautumista. Suuren veneen aikaansaamat aallot on myös tärkeää huomioida tarkkaan, koska niillä on mittavat vaikutukset myös muihin samassa rannassa oleviin veneisiin.

Turvaa käsimerkeistä

Rantautumisessa sormi- ja käsimerkeillä on hyvä näyttää etäisyys mittoja, mikäli kipparilla ei ole suoraa näköyhteyttä veneen eteen tai taakse. Lisäksi on tärkeää, osata ennakoida niin tuulen kuin merenkäynnin mahdolliset vaikutukset veneeseen. Hyvä ja osaava kippari osaa myös ennakoida tulevan rantautumispaikan sen mukaan, mitä muutoksia keliltä on odotettavissa.

Ankkurointi

Veneen mukana olevalla ankkurilla on mahdollista kiinnittää vene silloin, kun käytössä ei ole laituria tai muuta kiinteää kiinnityspistettä. Ankkuroinnilla voidaan myös pysyä samassa sijainnissa esimerkiksi avovedellä ollessa. Ankkureita on olemassa useita erilaisia, ja kuhunkin veneeseen on olemassa siihen parhaiten sopivan painoinen ja mallinen ankkuri. On tärkeää, että ankkuri on riittävän painava, ja että siinä on riittävän pitkälti kiinnitysketjua sekä ankkuriköyttä. Liian lyhyt ankkuriköysi voi jättää kiinnityslinjan liian pystyyn kulmaan, jolloin ankkuri ei toimi kunnolla.

Kaava ankkurin valintaan

Mikäli veneen mukana ei ole tullut ankkuria, voi sopivan painoisen ankkurin laskea seuraavalla kaavalla: Ankkurinpaino (KG) = Veneen pituus (m) + Veneen leveys (m) + Veneen paino (t). Tällä kaavalla laskettuna esimerkiksi Bella 600 BR:n ankkuriksi tulee valita vähintään 9,5 kilon painoinen ankkuri.

Talvisäilytys

Lasikuituveneen talvisäilytys on hyvä toteuttaa huolellisesti, jotta vene ja sen varusteet säilyisivät mahdollisimman pitkään siistissä kunnossa. Ensimmäisenä ennen talviteloille siirtämistä vene kannattaa pestä ja puhdistaa mahdollisimman huolellisesti. Sen mahdolliset tyynyt ja muut tekstiilit kannattaa ottaa säilytyksen ajaksi kuivaan tilaan, jotta ne eivät suotta keräisi kosteutta säilytyksessä. Veneen vedestä nosto olisi hyvä tehdä jo pari viikkoa ennen mahdollisia pakkasia.

Suojaa sähköjärjestelmäsi

Veneen elektroniikka ja akut kannattaa ottaa mahdollisuuksien mukaan kuivaan ja lämpöiseen säilytykseen, koska kylmä ja kostea ulkoilma ei tee niille hyvää. Hyvä lisätoimenpide on suihkauttaa veneeseen kiinteästi asennettuihin sähköliittimiin ja maadoituspisteisiin hapettumista estävää suoja-ainetta, kuten esimerkiksi WD-40. Mikäli akkuja säilytetään veneessä talven yli, on ne hyvä ladata syksyllä täyteen.

Tue huolellisesti

Vene kannattaa varastoida tukevasti säilytystä varten rakennetulle pukille tai telalle, jolla veneen kuorma jakautuu tasaisesti mieluiten sen koko rungon ja kölin alueelle. Näin veneen runkoon ei pääse kohdistumaan ikäviä pistekuormia.

Suojaa lumelta ja sateelta

Vene on myös hyvä suojata sateelta, lumelta ja auringonvalolta esimerkiksi pressulla, mutta se tulee asentaa veneen päälle niin, että ilma pääsee vaihtumaan mahdollisimman tehokkaasti. Samalla on syytä varmistaa, että pressu ei pääse heilumaan tuulessa. Talven aikana tuulessa heiluva karkea pressu voi aikaansaada ikäviä hankausjälkiä veneen maalipintaan. Tästä syystä pressun asennuksessa kannattaa kosketuskohdat minimoida ja suojata. Eräs hyvä tapa suojata vene talveksi on rakentaa sen ympärille tarkoitukseen sopiva teltta tai katos. Tuuletuksen tehostamiseksi myös veneen kaikki luukut ja kotelot kannattaa jättää mahdollisimman hyvin avonaisiksi.

Muista tuuletus

Tunkkaisuuden ja homeen muodostumisen poissulkemiseksi voidaan säilytyksessä käyttää huolellisen tuuletuksen lisäksi myös kuivapalloja, jotka imevät mahdollisen veneeseen muodostuvan tiivistyvän kosteuden.

Muista moottori

Ulkolaitamoottorin talvisäilytyksessä kannattaa noudattaa aina moottorivalmistajan ohjeita ja mikäli moottoria säilytetään paikallaan veneessä, kannattaa se tarkastaa ja huoltaa ennen kylmäsäilytystä. Lisäksi moottorin vesitilat kannattaa tyhjentää, jotta ne eivät talvella pääse jäätymään ja korroosioitumaan. Polttoainejärjestelmä kannattaa mahdollisuuksien mukaan tyhjentää, mutta mikäli se ei ole mahdollista kannattaa polttoaineen sekaan laittaa talveksi kausisäilytys- eli stabilointi-ainetta, jolloin polttoaine ei limoitu tai kalkkeudu ja tuki suuttimia sekä pumppuja.

Sisäperämoottorilla varustettu vene tulee myös valmistella moottorin osalta talveen mahdollisimman huolellisesti, ja on hyvä huolehtia siitä, että vettä ei jää mihinkään järjestelmiin pakkasien armoille. Joissakin veneissä jäähdytysjärjestelmään tulee lisätä talven ajaksi pakkasenkestävää jäähdytysainetta, joka taas keväällä poistetaan järjestelmästä.

Varaudu jäätymiseen

Kaikissa veneissä myös niiden pilssi-, septi-, makeavesi- ja muut vesijärjestelmät tulee tyhjentää talvisäilytykseen, koska jäätyessään vesi laajenee ja voi rikkoa paikkoja.

Vesillelähtö

Veneilemään lähteminen on aina mielekästä puuhaa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että jokaiselle retkelle lähdetään oikein varustautuen ja kunnossa olevilla välineillä. Onnistuneen veneilyretken takaa usein hyvä suunnittelu ja oikeaoppinen valmistautuminen.

Huomioi sää

Vesille lähtiessä on syytä muistaa tutustua sääennusteeseen, koska äkkiä muuttuva keli voi pilata retken tai muuttaa vallitsevat olosuhteet jopa vaarallisiksi. Mikäli on yleisesti annettu myrskyvaroitus, on retkeä mahdollisuuksien mukaan parasta lykätä myöhemmäksi.

Tarkasta varusteet

Varusteiden tarkastaminen ja veneen kunnosta huolehtiminen kuuluvat jokaisen veneilijän rutiineihin. On välttämätöntä tarkastaa, että kaikki lain ja turvallisuuden kannalta vaaditut välineet ovat kunnossa ja mukana veneen varustuksessa. Näitä ovat mm. matkustajien pelastusliivit, sammutin ja tyhjennys- ja merkinantovälineet, airot tai mela ja ankkuri sekä köydet. Lisäksi on hyvä varata mukaan alueelle suunnatut kartat ja laskea, että polttoainetta on riittävästi mukana perillepääsyä varten. Kaiken varalta jokaisessa veneessä on hyvä olla mukana hieman varapolttoainetta, jolla lähimpään rantaan pääsee turvallisesti, mikäli keliolosuhteet tai muut syyt muuttavat arvioitua polttoaineenkulutusta.

Kuormaa oikein

Veneen kuormaaminen ja matkatavaroiden hyvä sijoittaminen ovat myös tärkeitä asioita, jotka vaikuttavat olennaisesti veneen kulkuun ja turvalliseen käyttöön. On hyvä kuormata vene siten, että sen painopiste pysyy alhaalla ja mahdollisimman keskellä runkoa, jotta kovassakaan aallokossa vene ei pääsisi kallistelemaan tarpeettomasti. Lisäksi veneen moottorin ja sähkölaitteiden kunto on hyvä tarkastaa ja tarvittaessa huoltaa ennen veneilemään lähtemistä.

Trimmien käyttö

Mikäli veneesi on varustettu sähköisellä moottoritrimmillä, on hyvä tietää, miten siitä voi ottaa parhaimman hyödyn irti. Trimmillä voidaan selvästi vaikuttaa veneen käsiteltävyyteen ja polttoaineen kulutukseen. Ajossa trimmiä nostamalla voidaan säätää veneen kulkua kevyemmäksi siihen saakka kunnes veneen optimaalisin ajonopeus saavutetaan. Kaarteisiin trimmiä, kierroksia ja ajonopeutta kannattaa hieman laskea, jotta moottori ei kavitoi ja ryntää.

Liukuunnousu

Liikkeelle lähdettäessä ja veneen liukuunnostossa trimmi kannattaa pitää aivan sisässä (alhaalla), jolloin vene lähtee helpoiten liukuun. Vauhdin kasvaessa myös trimmiä tulee nostaa, jolloin vene alkaa kulkea kevyemmin. Parhaimman matkavauhdin löytää helpoiten kokeilemalla. Hiljaisessa ajossa trimmiä voi taas ottaa sisään samoin kuin kovassa aallokossa, jolloin veneen keula laskee ja aallot eivät näin pääse hakkaamaan veneen pohjaan. Poikkeuksena voidaan kuitenkin ohjeistaa käyttämään trimmin nostoa myötäaaltoon ajettaessa, jolloin keula nousee ja vene ei pääse liian helposti leikkaamaan aaltoihin.

Potkurin tarkastus ja huolto

Veneen potkuri on tärkeä ja olennainen osa veneen käytön kannalta. Kunnossa oleva potkuri pyörii värinättömästi ja takaa veneelle parhaan mahdollisen kulun ja taloudellisuuden. kolhuilla oleva tai vaurioitunut potkuri taas toimii epätaloudellisesti ja voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa vaurioita myös perämoottoriin.

Potkuri on syytä tarkastaa huolellisesti jokainen kevät ja syksy veneen huollon yhteydessä, mutta sen kuntoa kannattaa tarkkailla myös läpi koko veneilykauden. Erityisesti potkuri ja kunto on syytä tarkastaa, mikäli vene tai sen moottori joutuu pohjakosketukseen tai niihin kohdistuu muita iskuja.

Huoltotoimenpiteet

Nykyaikaiset potkurit ovat erittäin kestäviä eivätkä ne syövy kovinkaan helposti vaikeissakaan olosuhteissa. Tästä huolimatta huoltojen yhteydessä on hyvä irrottaa potkuri ja voidella potkuriakseli laadukkaalla vedenkestävällä vaseliinilla. Potkurin lapojen pienet kulumat voi samalla viilata suoriksi itsekin, mutta parhaimman tasapainon säilyttämiseksi potkurikorjauksessa on hyvä kääntyä ammattilaisen puoleen. Suurissa vaurioissa uusi potkuri on välttämätön hankinta, mikäli lavan materiaalia uupuu paljon.

Potkurin uudelleenkiinnityksessä on hyvä noudattaa perämoottorivalmistajan ohjeita. Samalla on hyvä tarkastaa myös perämoottorin kulmavaihteen öljyt ja stefat sekä moottorin rungon ja korroosiota estävien sinkkianodien kunto.

Moottoriveneen turvavarusteet

Veneillessä on muistettava, että moottoriveneestä on löydyttävä tietyt lain vaatimat turvavarusteet. Näitä varusteita ovat muun muassa kaikille veneessä olevien matkustajien pelastusliivit, tyhjennyspumppu tai äyskäri, airot tai mela sekä ankkuri köysineen. Lisäksi yli 25 kW tehoisten moottoriveneiden pakollisiin varusteisiin kuuluu vähintään 2 kg käsisammutin.

Vaadittujen turvavarusteiden lisäksi on hyvä pitää mukana seuraavia varusteita:

  • Kompassi
  • Hätäraketit
  • Taskulamppu
  • Kiikarit
  • Pelastusrengas
  • Merikortti tai hyvä vesistökartta
  • Puhelin
  • Tutkaheijastin tai peili
  • Varapolttoainetta

 

Muista myös, että veneillessä on syytä huolehtia rekisteröinneistä, katsastuksesta ja vakuutuksista sekä niiden voimassaolosta. Katsastuksesta on myös etua, koska katsastettu vene on edullisempi vakuuttaa. Vesille lähdettäessä muista myös kertoa perheellesi tai jollekin muulle, minne olet menossa ja kuinka kauan ajattelet olla matkallasi. Näin et aiheuta turhaan huolta rannalle jääville. Tärkeää on myös, että muistat käyttää pelastusliivejä ja muita vaadittuja turvavälineitä sekä veneilet maltillisesti huomioiden muut veneilijät ja pysyttäydyt turvallisilla reiteillä.

Vinkkejä veneilyyn