Rantautuminen on syytä aina suunnitella etukäteen ja toteuttaa rauhallisesti sekä ajatuksella. Varovaisuus ja ennakointi takaavat veneesi pysymisen siistinä sekä kolhuvapaana. Lasikuituveneen rakenne sallii luontoon rantautumisen harkiten, mutta yleisesti ottaen kivisimmät rannat kannattaa jättää suosiolla pois laskuista.

Selkeä tehtävien jako
Rantautumisessa on hyvä valita tuleva rantautumispaikka etukäteen ja tehdä veneessä selkeä tehtävien jako. Useasti parhaiten toimiva miehistö on sellainen, jossa kippari ajaa ja muu miehistö avustaa rantautumisessa ennalta sovittujen sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Hallitussa ja hyvin suunnitellussa rantautumisessa ei tarvita turhia puheita, vaan rantautuminen tapahtuu hiljaa ja siten, että kaikki tietävät kuinka tilanteessa toimitaan.

Hiljaa hyvä tulee
Rantautumisnopeus tulee sovittaa vallitsevien olosuhteiden mukaan siten, että turvallinen ja hallittu pysähtyminen on mahdollista. Rantaa lähestyttäessä on syytä hillitä vauhtia, jo hyvissä ajoin ennen rantaviivaa ja halutessa voidaan myös perämoottoria trimmata ylös vedestä pohjakosketuksen välttämiseksi. Näin myös oman peräaallon vaikutukset voidaan minimoida ja rantautuminen tapahtuu tyylikkäästi ja ilman turhaa keikkumista ja ryntäilyä.

Koolla on väliä
Yli tuhannen kilon ominaispainoisilla veneillä matalaan rantautumista on syytä harkita tarkkaan, koska rantahiekkaan painautuessaan raskas vene on herkkä juuttumaan, jolloin sitä voi olla vaikeaa saada uudelleen irtautumaan rannasta. Muutoinkin suurilla veneillä rantautuminen tulee aina suorittaa hyvin rauhallisesti ja ennalta suunnitellusti. Paikka ja rantautumisessa tarvittavat välineet sekä tehtävienjako tarkastetaan ennen varsinaista rantautumista. Suuren veneen aikaansaamat aallot on myös tärkeää huomioida tarkkaan, koska niillä on mittavat vaikutukset myös muihin samassa rannassa oleviin veneisiin.

Turvaa käsimerkeistä
Rantautumisessa sormi- ja käsimerkeillä on hyvä näyttää etäisyys mittoja, mikäli kipparilla ei ole suoraa näköyhteyttä veneen eteen tai taakse. Lisäksi on tärkeää, osata ennakoida niin tuulen kuin merenkäynnin mahdolliset vaikutukset veneeseen. Hyvä ja osaava kippari osaa myös ennakoida tulevan rantautumispaikan sen mukaan, mitä muutoksia keliltä on odotettavissa.