Bellassa edistyksellinen tuotekehitys yhdistyy päättäväisyyteen löytää ihanneratkaisu kaikkiin tilanteisiin. Ei ole sellaista haastetta, mihin Bella ei kykenisi vastaamaan. Tiedämme, mitä tämän päivän veneilijä vaatii ja arvostaa, ja olemme aina sitoutuneet tekemään parhaamme noiden odotusten täyttämiseksi.

Open boats

Day Cruisers

Cabin Boats