Bella Boats

Databank
TILLÄGGNING

Planera alltid tilläggningen i förväg, ta det lugnt och tänk efter när du tar i land. Försiktighet och förutseende garanterar att din båt hålls snygg och utan skador. Glasfiberbåtens konstruktion tillåter tilläggning i naturen om det görs med eftertanke, men i allmänhet är det bra att undvika de stenigaste stränderna.

Tydlig fördelning av uppgifter

När man tar i land är det bra att välja landlagningsplats i förväg och tydligt fördela uppgifterna i båten. Den besättning som oftast fungerar bäst är den där föraren kör och den övriga besättningen hjälper till att ta i land enligt förutbestämda regler och anvisningar. En behärskad och välplanerad tilläggning kräver inget onödigt prat, utan tilläggningen sker tyst på sätt där alla vet hur de ska agera i situationen.

Det som får ta tid blir bra i slutänden

Tilläggningshastigheten ska anpassas efter rådande förhållanden på ett sätt som gör det är möjligt att stanna tryggt och kontrollerat. När man närmar sig stranden är det bra att dämpa farten redan i god tid före strandlinjen och om man önskar även tilta upp utombordsmotorn ur vattnet för att undvika bottenkänning. På så sätt kan effekterna av den egna svallvågen minimeras och tilläggningen sker stilfullt och utan onödiga gungningar och rännande.

Storleken har betydelse

Tänk efter noga innan du tar i land där det är grunt med en båt, vars specifika vikt överstiger tusen kilo, eftersom den tunga båten lätt fastnar i sanden och kan vara svår att få loss igen. Även i andra fall ska alltid tilläggning med stora båtar göras väldigt lugnt och planeras i förväg. Kontrollera tilläggningsplatsen och den utrustning som behövs vid tilläggningen i förväg. Det är även viktigt att noga beakta vågorna som en stor båt åstadkommer, eftersom de har omfattande effekter även på andra båtar som finns vid samma strand.

Säkerhet med tecken som ges med handen

När man tar i land är det bra att visa avståndsmått med tecken som ges med fingrar eller händer, om båtföraren inte ser direkt framför eller bakom båten. Dessutom är det viktigt att kunna förutse både vindens och sjögångens eventuella inverkan på båten. En skicklig och kunnig båtförare kan också planera tilläggningsplatsen utifrån vilka förändringar i vädret som är att vänta.

ANKRING

Med det ankare som finns i båten kan båten förtöjas där brygga eller annan fast förtöjningsplats inte finns tillgänglig. Genom att ankra upp kan man också stanna behålla samma sin position till exempel när man befinner sig på öppet vatten. Det finns ett flertal olika ankare och för varje båt finns ett ankare med rätt vikt och av rätt modell som passar bäst för just den båten. Det är viktigt att ankaret är tillräckligt tungt, har tillräckligt lång ankarkätting och ankarlina. En för kort ankarlina kan göra förtöjningsvinkeln för brant, och då fungerar ankaret inte som det ska.

Formel för val av ankare

Om inget ankare medföljer båten, kan en passande vikt för ankaret beräknas med följande formel: Ankarvikt (KG) = Båtens längd (m) + Båtens bredd (m) + Båtens vikt (t). Enligt denna formel ska man till exempel till Bella 600 BR välja ett ankare som väger minst 9,5 kg.

VINTERFÖRVARING

Förvara en glasfiberbåt omsorgsfullt under vintern så att båten och dess utrustning bevaras i fint skick så länge om möjligt. Innan båten läggs upp för vintern är det bra att först tvätta och rengöra den så noggrant som möjligt. Ta in eventuella kuddar och textilier i ett torrt utrymme så att de inte samlar fukt under förvaringen. Det är bra att ta upp båten redan ett par veckor innan eventuell frost.

Skydda dina elsystem

Båtens elektronik och eventuella batterier ska också förvaras torrt och varmt om det är möjligt, eftersom kyla och fuktig utomhusluft inte är bra för dem. En bra kompletterande åtgärd är att spraya ett skyddsmedel som förhindrar oxidation i de fast monterade eluttagen och jordningspunkterna, till exempel WD-40. Om batterierna förvaras i båten över vintern är det bra att ladda dem fulla på hösten.

Stötta omsorgsfullt

Det är bra att förvara båten på bockar eller rullar som byggts för vinterförvaringen, så att båtens tyngd ska fördelas jämt och gärna över hela dess skrov och köl. På så sätt utsätts båtens skrov inte för onödig punktbelastning.

Skydda mot snö och regn

Det är också bra att skydda båten mot regn, snö och solljus, till exempel med en presenning. Den ska dock spännas fast över båten så att luftväxlingen är så effektiv som möjligt. Samtidigt är det bra att se till att inte vinden kan ta tag i presenningen. Under vintern kan en grov presenning som fladdrar i vinden åstadkomma orsaka strävheter i båtens yta. Därför är det viktigt att minimera och skydda beröringspunkterna när presenningen monteras. Ett bra sätt att skydda båten inför vintern är att bygga ett för ändamålet passande tält eller tak runt den. För att effektivisera luftväxlingen är det bra att låta alla luckor och kåpor i båten vara så öppna som det bara är möjligt.

Kom ihåg luftväxlingen

För att undvika att det uppstår instängdhet eller mögel kan man vid förvaringen, förutom omsorgsfull vädring, även använda torrbollar, som tar upp eventuell överflödig luftfuktighet som bildas i båten.

Kom ihåg motorn

Vid vinterförvaring av utombordsmotor ska man alltid följa motortillverkarens anvisningar och om motorn förvaras på sin plats i båten ska den kontrolleras och underhållas innan kallförvaringen. Dessutom ska motorns vattenfyllda utrymmen tömmas så att de inte kan frysa och korrodera. Om det är möjlig är det bra att tömma bränslesystemet, men om det inte går ska man tillsätta en bränslestabilisator inför vintern. Bränslestabilisatorn gör att bränslet inte blir slemmigt eller förkalkas och täpper till munstycken och pumpar.

Förbered dig på frost

Läns-, septik- och sötvattensystem samt andra vattensystem i alla båtar ska tömmas inför vinterförvaringen, eftersom vatten expanderar när det fryser och kan orsaka issprängning.Läns-, septik- och sötvattensystem samt andra vattensystem i alla båtar ska tömmas inför vinterförvaringen, eftersom vatten expanderar när det fryser och kan orsaka issprängning.Läns-, septik- och sötvattensystem samt andra vattensystem i alla båtar ska tömmas inför vinterförvaringen, eftersom vatten expanderar när det fryser och kan orsaka issprängning.

INNAN DU KASTAR LOSS

Det är alltid trevligt att åka iväg med båten. Kom dock ihåg att utrusta dig rätt och se till att utrustningen är i skick inför varje utflykt. God planering och rätt förberedelse garanterar ofta en lyckad båtutflykt.

Beakta vädret

När du åker ut på sjön är det bra att komma ihåg att ta en titt på väderprognosen, eftersom snabbt förändrad väderlek kan förstöra utflykten eller ändra rådande förhållanden och till och med göra dem farliga. Om en allmän stormvarning har utfärdats, är det bättre att skjuta upp utflykten till ett senare tillfälle om detta är möjligt.

Kontrollera utrustningen

Kontroll av utrustningen och båtens skick hör till rutinerna för varje båtägare. Det är nödvändigt att granska att all lagstadgad utrustning samt den utrustning som krävs med tanke på säkerheten är i skick och finns med i båten. Dessa är bl.a. räddningsvästar för passagerarna, släcknings-, tömnings- och signaleringsutrustning, åror eller paddel samt ankare och rep. Dessutom är det bra att ta med sig kartor över området och att säkerställa att det finns tillräckligt med bränsle i båten. För säkerhets skull är det bra att ha med sig lite extra bränsle så att man tryggt kan ta sig till närmaste strand om väderförhållandena eller anat påverkar den uppskattade bränsleförbrukningen.

Belasta rätt

Belastning av båten och bra placering av packningen är också viktigt och påverkar i väsentlig grad båtens gång och trygga användning. Det är bra att belasta båten så att tyngdpunkten är låg och så centralt placerad i skrovet som möjligt så att båten inte ens i hård sjögång kränger onödigt mycket. Dessutom är det bra att kontrollera motorns och de elektriska anordningarnas skicka och vid behov underhålla dem innan man beger sig ut med båten.

ANVÄNDNING AV POWERTRIM

Om din båt är utrustad med elektrisk powertrim är det bra att veta hur du får ut den bästa nyttan av den. Med powertrimmen kan man tydligt påverka båtens hanterbarhet och bränsleförbrukning. Genom att trimma in kan du justera båtens gång så att den går lättare tills dess att den mest optimala körhastigheten uppnås. I svängar är det bra att trimma ut, köra med lägre varv och minska hastigheten något så att motorn inte släpper vatten och rusar.

Planing

När man startar och när man ska ha upp båten i plan är det bra att hålla trimmen helt inne. När farten ökar ska man också trimma ut vilket gör att båten börjar gå lättare. Den bästa färdhastigheten hittar du enklast genom att prova dig fram. När du kör sakta kan du trimma in igen, liksom vid hård sjögång, vilket gör att båtens för sänks och vågorna inte kommer åt att slå mot båtens botten. Som ett undantag ger vi dock rådet att trimma ut när man kör i förlig sjögång, varvid fören lyfts och båten inte kommer åt att klyva vågorna så lätt.

KONTROLL OCH UNDERHÅLL AV PROPELLERN

Båtens propeller är en viktig och en väsentlig del. En propeller som är i skick roterar utan att vibrera och garanterar bästa möjliga gång och ekonomi för båten. En propeller med skavanker eller skador är oekonomisk och kan i värsta fall även orsaka skador på utombordsmotorn.

Det är bra att kontrollera propellern omsorgsfullt varje vår och höst i samband med underhållet av båten, men det är också bra att kontrollera dess skick under hela båtsäsongen. Speciellt viktigt är det att granska propellern och dess skick om båten eller motorn får bottenkänning eller utsätts för andra stötar.

Underhållsåtgärder

Moderna propellrar är väldigt hållbara och rostar inte heller så lätt även vid svåra förhållanden. Trots det är det bra att ta loss propellern i samband med underhållet och smörja propelleraxeln med högklassiskt vattenfast fett. Man kan själv också samtidigt fila till små skador på propellerbladen, men för att bevara bästa balans är det bäst att vända sig till en expert när propellern behöver repareras. Vid stora skador, om det saknas mycket material i propellerbladen, är det nödvändigt att skaffa en ny propeller.

När propellern ska sättas fast på nytt är det nödvändigt att följa de anvisningar som utombordsmotorns tillverkare anger. Samtidigt är det också bra att kontrollera oljan i propellerns vinkelväxel och axeltätningarna samt motorns skrov och skicket på zinkanoderna som förhindrar korrosion.

SÄKERHETSUTRUSTNING FÖR MOTORBÅT

När man är på sjön ska man komma ihåg att det ska finnas viss lagstadgad säkerhetsutrustning i motorbåten. Sådan utrustning är bland annat räddningsvästar för alla passagerare, länspump eller öskar, åror eller paddel samt ankare med lina. Dessutom ska motorbåtar med en effekt över 25 kW vara försedda men en tvåkilos handbrandsläckare.

Utöver den säkerhetsutrustning som fordras är det bra att ha med sig följande utrustning:

  • Kompass
  • Nödraketer
  • Ficklampa
  • Kikare
  • Livboj
  • Sjökort eller en bra karta över sjösystemet
  • Telefon
  • Radarreflektor eller spegel
  • Reservbränsle

Kom också ihåg att kontrollera registreringar, besiktning och försäkringar samt deras giltighet innan du ger dig ut på sjön. En besiktning är också till fördel eftersom det är förmånligare att försäkra en besiktad båt.

Boating tips