Bella Boats

Aktuellt

Bella 700 PATROL uppdateras

Inredningen i och utseendet på den populära båten Bella 700 Patrol har uppdaterats för att motsvara den förnyade Bella-kollektionen. I samband med förnyelsen ändras färgen på båtens inredning och tejpningen till grå-orange.  Samtidigt får båtens stötlist en ny profil, teaken byts ut till grå laminat och färgen på räckena på båten ändras till svart på samma sätt som på Bella 700 RAID. Som en del av förnyelsen har vi dessutom ägnat ljudisoleringen i Patrol särskild uppmärksamhet och vi har lagt till ljudisolerande material i båten för att minska ljudvolymen i förarhytten jämfört med tidigare. Den här förnyelsen syns inte utanpå, men den ökar båtens bekvämlighet ytterligare.

Alla de förnyelser som nu gjorts gör Bella 700 Patrol till en enhetlig del av den övriga Bella-kollektionen.